Direktør Anya Eskildsen havde inviteret Seniorklubben til et arrangement 26. Februar i Thorkild Kortbæks Hus, hvor hun ville fortælle om Niels Brocks aktiviteter.


I sin redegørelse lagde Anya Eskildsen stor vægt på Niels Brock som en meget traditionsrig uddannelsesinstitution med en lang historie bag sig. I tidens løb har Niels Brock gennemgået mange store ændringer – de fleste som følge af uddannelsesmæssige reformer. Sidste skud på denne stamme er en ny reform på EUD-området, som endnu ikke helt klargjorde, hvordan fremtiden vil komme til at se ud på området.

Direktøren blev på den tekniske side bistået af Claus Villumsen, uddannelseschef for Brock On Line.


Niels Brock er nu landets største gymnasium, og de mange HHX-uddannelser kører fint, bl.a. fremhævede Anya Eskildsen, at landets højeste eksamensresultater blev opnået på Kultorvet, hvor Eliten og IBB hører til.

Derefter gik hun videre til de internationale områder, hvor Niels Brock opererer i Kina, Vietnam og sidste skud på stammen i Asien Myanmar. Alle tre lande har krævet en del rejseaktiviteter fra direktørens side, da man – måske ikke overraskende – i de lande helst forhandler med toppen.
I Kina er NB involveret 4 steder, men de er efterhånden blevet så etablerede, at kortvarige ophold af NB-lærere får det til at køre fint.

Direktøren kunne dernæst med stolthed berette, at Niels Brock nu er blevet akkrediteret til universitetsstatus i USA og på den baggrund har oprettet et universitet i samarbejde med et amerikansk i byen San Diego. Hun ser store muligheder heri for Niels Brock med gode chancer for at etablere sig internationalt og mener også, at disse aktiviteter vil vise sig økonomisk indbringende.

Uddannelseschefen for Brock-On-Line, Claus Willumsen, fortalte om et forholdsvis nyt tiltag på NB, nemlig muligheden for at tage nogle uddannelser on-line. Dette er stadig lidt i sin vorden, men der har vist sig stor interesse for dette, og han regner med at kunne udvide udbuddet i løbet af nogle få år.

Efter besvarelse af en del spørgsmål takkede formanden, Steen Mikkelsen, Anya Eskildsen for denne meget fine redegørelse og mulighed for Seniorklubbens medlemmer for at blive bragt up-to-date med deres tidligere arbejdsplads. Hun var ligeledes meget glad for arrangementet og fremmødet og lovede, at dette kunne blive en årlig tilbagevendende begivenhed, hvilket blev modtaget med begejstring af Seniorklubbens medlemmer.

Hele arrangementet blev rundet af med, at skolen bød på en let lækker anretning og et glas vin. Snakken gik meget ivrigt blandt foreningens medlemmer, og det var meget tydeligt et arrangement, som alle var meget begejstrede for.

Nogle snapshots fra aftenen: