Indledning til referatet af forsommerturen til

Fårevejle Kirke og Dragsholm Slot.

For at gøre referatet så mindeværdigt som muligt, har vi kombineret det med en del billeder, som vi gerne vil vise dig.
Men det kan ta' op til et par minutter at overføre alle billederne til din skærm - afhængig af hvor hurtig din forbindelse er til Internettet. Til gengæld går det hurtigt næste gang, du vil se referatet.

Mens du læser dette, er din computer allerede gået i gang med at hente billederne. Det kan du se i nederste venstre hjørne af din skærm: Dér står, hvor mange elementer (billeder), den mangler at hente. Når computeren har hentet alle billederne, kommer der til at stå "Udført".

Så vi håber, at du har tålmodighed og venter på, at der står Udført, før du kører videre nedad med rullepanelet.

Med venlig hilsen
webmaster

 

PS: På referatets sidste linie står der bl.a E-mail. Hvis du klikker på det ord med musen, kan du skrive en mail til os med eventuelle kommentarer, vi vil meget gerne modtage både ris, ros og forslag. Vi vil også meget gerne høre, hvor lang tid det (cirka) tager på din computer, før der står "Udført".

Til de af jer, der kender noget til skærmens opløsning, kan vi fortælle, at referatet er lavet i 800 x 600; så det vil være en fordel, hvis din skærm er stillet til det.
REFERATET:

Vejret artede sig. Hastigt drivende hvide lammeskyer med masser af solskin ind imellem.

Det var en flok glade, positive mennesker, som samledes på Høje Tåstrups Station kl. 10. - 21 i alt.
Desværre var der afbud fra Bent Heeris og Else Fabricius på grund af sygdom.

2 kørte direkte til Fårevejle Kirke, hvor vi skulle mødes kl. 11.30; resterende 19 blev fordelt i 5 privatbiler, stillet til disposition af velvillige medlemmer.

Hurtigt blev vi fordelt, og så gik turen mod det skønne Odsherred.

Kun lidt trafik på Holbæk-motorvejen gjorde turen bekvem. Snart nærmede vi os dens afslutning og fortsatte så ad vejen mod Kalundborg indtil afdrejningen til Gislinge og Fårevejle.

Hurtigt var vi midt i den tørlagte Lammefjord, hvor store kartoffelmarker, arealer med gulerødder og dejlige kornmarker var et opløftende syn.

Snart tonede den smukke, gamle Fårevejle Kirke frem, højt beliggende på en skrænt ved den udtørrede fjord.Sognepræsten, Charlotte West,
i sommerligt dress tog imod os ved indgangen til kirken.

Vel anbragt på kirkebænkene modtog vi nu et inspirerende indlæg både om kirkens historie og udsmykning og tillige om det, Charlotte selv kaldte en "landsbypræsts dagbog".

Med sit charmerende væsen og sin tydelige tale fik hun alle til at lytte

KIRKENS BIBEL

Ligger ikke til daglig på alteret, men kun når der afholdes gudstjeneste og kirkelige handlinger. Den er et eksemplar af den første fuldstændige bibel på dansk, "Christian den Tredies Bibel", der udkom i 1550. Dengang blev alle kirker i landet udstyret med en bibel, for at der ved gudstjenesterne kunne læses op på folkets modersmål, og Faarevejle kirke er som en af de få kirker stadig i besiddelse af sit eksemplar. Af ukendte årsager var den dog borte fra sin rette plads i mere end 200 år, men kom atter tilbage til kirken i 1949. Rundt om i bibelen findes interessante optegnelser af Jørgen Jensen, der var præst i Faarevejle fra 1573 til 1614. De fortæller om præstens ikke just venskabelige forhold til historieskriveren Arild Huitfeld, lensmand på Dragsholm slot 1597-1609, samt til nabopræsterne i Asnæs og Vallekilde.


Til sidst udspandt der sig en livlig debat om teologiske emner af vidt forskellig art.

En fortjent tak og en lille flaske havde alle deltagernes opbakning.

En dejlig indledning på udflugtsdagen. >


Img Src="udvalgte/slottet.jpg" Align=Right Vspace=0 Hspace=10 Width=300 Hight=178>

Kl. 12.30 gik turen mod Dragsholm, et af Danmarks ældste middelalderslotte.

Alt stod parat i den spændende kælderrestaurant, et dejligt ta'selvbord med velsmagende retter og smukt pyntede borde.


Tid var der heldigvis nok af. Snart havde alle fundet en plads uden forudgående bordplan - typisk for foreningen - og en livlig konversation bredte sig i den gamle kælder, mens man nød den velsmagende anretning.


Kl. 15 samledes vi i den smukke borggård. En guided rundtur hørte med til arrangementet. Og hvilken guide!Hun startede i kirken, et meget enkelt, smukt rum, som for øvrigt tjener som almindelig kirke for sognet - en annekskirke til Fårevejle Kirke - og Charlotte West forretter også gudstjeneste her.
Vores guide, Kirsten Rasmussen, indledte med en historisk beretning helt tilbage fra Slottets begyndelse, utrolig interessant og fremført på en humoristisk og livlig måde.
Derfra gik turen rundt i den gamle borg, hvor spøgelser lurer,hvor den indemurede pige endnu ses, hvor restaureringen stadig foregår,hvor Jarlen af Bothwell sad fængslet fra 1573 og døde som sindsyg i 1578,

og hvor Dragsholm Slot nu fremstår som en moderne kursusejendom, der på mange hverdage er fuldt optaget.
I weekenderne afholdes bryllupper, barnedåbsfestligheder og andre familiefester i rigt mål.

Det var en forsamling af veltilfredse medlemmer, som kl. 16 slog sig ned i den meget smukke "dagligstue", hvor et veldækket kaffebord ventede. Kun en enkelt meddelelse kastede en skygge over dagen. To af vore meget trofaste medlemmer, Estrid Winge og Erna Müller, var afgået ved døden, siden vi sidst sås ved generalforsamlingen, begge på grund af alvorlig sygdom.

Ved 17-tiden samledes man ved bilerne. Vejret var stadig med os. Trafikken var ringe, og roligt gik det mod København. En lang og interessant dag var til ende.