Forårsudflugt til Frederiksborg Slot måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldte og i stedet blev konverteret til

En dejlig frokost i Hansens Familiehave på Pile Allé.