Seniorklubbens julefest torsdag den 16. december 2010.

Det blev en julefest efter de gode, gamle traditioner. En smukt dekoreret indbydelse blev udsendt af bestyrelsen midt i november, og man håbede på fin deltagelse, selvom vi først sidst i oktober havde afviklet vores jubilæumsfest med den største deltagelse, klubben nogensinde havde oplevet. Da deadline oprandt, havde 24 meldt sig - helt det sædvanlige antal.

Forud var gået en planlægning og tilrettelæggelse med hjælp fra mange sider. Jens Henning Pedersen, som har med lokaleudlån at gøre, havde stillet det store lokale i stueetagen til vores rådighed fra kl. 14 til 22, skolebetjentene Boy og Ove havde ordnet opstillingen af borde og stole,Gerhard Breiner sørgede for valg og bestilling af vine. Kantineleder Michael Lyngberg leverede porcelæn, bestik, glas, duge, kaffe og kager, og damerne i receptionen kopierede vores julesange og salmer.

Da bestyrelsen mødtes kl. 14, kunne de med det samme gå i gang med borddækning og udsmykning. De gav udtryk for en respekt og taknemmelighed for den enestående hjælp, disse mennesker yder os.

Da klokken nærmede sig 17, var alt klar til julegæsterne. De fandt plads ved et af de tre smukt pyntede borde, hvidvin fyldtes i glassene, og snart indfandt sig en fredfyldt julestemning.

Julemenuen, leveret af firmaet "chefens.dk", var sammensat på en fin måde: først to slags sild, dernæst en række smukt pyntede fade med røget laks, oksefilet, andebryst, kronhjortefilet, glaceret skinke afsluttende med risalamande. Gæsterne nød i rigt mål den veltillavede mad, den dejlige rød- og hvidvin og afsluttede med kaffe og småkager.

Ind imellem sang man nogle af vore dejlige julesalmer, og formanden holdt sin obligatoriske juletale. Den blev en fortsættelse af sidste års, hvor han havde skitseret sin fars liv og levned. Nu tog han fat på sit eget livsforløb. Bemærkede, at han egentlig ikke var en ægte Niels Brock'er, da størstedelen af hans indsats var sket i folkeskolen, hvor han havde været ansat fra 1946 til 1990. Parallelt med det forløb havde han siden 1954 haft undervisningstimer på Købmandsskolen, det senere Niels Brock. hvor han sluttede i 1994 - 70 år gammel. Et langt og interessant forløb.

Tid blev der også til terningespillet om de medbragte julegaver. Med begejstrede udråb og muntre bemærkninger sluttede spillet og fordelingen af gaverne i al fredsommelighed.

Afslutningen nærmede sig. En enestående fælles oprydning bragte 011 tilbage til sit normale udseende. Ønsket om en god jul lå på alles læber, en tak for det gamle år ligeledes og endelig håbet om et lige så godt 2011.

Til sidst vil vi gerne udtrykke en stor tak til Inger Madsen for hendes meget fine indsats med snapshots fra dagen.

Billederne kan ses i et diasshow ved at klikke her