Julekomsammen 2012

Seniorklubbens bestyrelse havde indbudt medlemmerne til årets julefest den 4. december. Denne gang i nye lokaler i Thorvald Kortbæks hus på Nørre Voldgade. Her havde vi lånt den hyggelige pejsestue, som dannede ramme om en hyggelig og festlig aften.
Formanden overbragte julehilsen fra Anya Eskildsen, som ærgrede sig over ikke at kunne deltage denne aften. Det forsøger vi at koordinere bedre næste år.

Udover indtagelse af den traditionelle julemenu som skolens kantine havde leveret,bød aftenen på pakkespil og lotteri.Spillet om de medbragte gaver gav megen morskab og god motion i bestræbelserne på at få fingre i en af de kreativt indpakkede gaver. Motionen bestod i livlig trafik mellem bordene i "kampen" om de attraktive gavepakker.

Anya havde udloddet et lotteri med 3 præmier. Alle deltagere havde fået 6 numre at spille med. Spændingen var stor og stilheden "larmende" da Jane udtrak de heldige vindernumre. Indehaverne af disse numre kunne gå hjem med en flaske, indeholdende de berømte jubilæumsdråber fra Aalborg.En hyggelig aften med godt humør og god stemning sluttede ved 21-tiden, hvor alle beredvilligt gav et nap med oprydningen.