Sensommerudflugt
Onsdag den 21. september 2011

Seniorklubbens tur til den berømte ÆRESBOLIG på Carlsberg løb fra starten ind i store vanskeligheder. Gode venner havde fortalt os, at man blot skulle ringe til booking office på Carlsberg. Der kunne man bestille tid til et eventuelt besøg i villaen. De barske kendsgerninger var af en helt anden art. Ønskede man adgang til bygningen, skulle man have en særlig tilladelse fra carlsbergfondets bestyrelse. Som sagt så gjort. En smuk ansøgning blev udformet og afsendt, og efter nogle ugers ventetid kom tilladelsen. Lykkelige var vi, for det var åbenbart meget sjældent, der blev givet tilladelse.

Kort før kl. 15 hin mindeværdige dag samledes 20 trofaste medlemmer i gården foran receptionen:


Foreningens kasserer Bjørn Wurgler sørgede for billetterne og indkassering af betaling for turen, vores guide dukkede op, og rundvisningen i det historiske hus kunne tage sin begyndelse. Til vores overraskelse meddelte han, da vi stod foran indgangen, at vi nu havde et lille kvarter til at opleve huset. Derefter skulle turen gå videre til det store område, som nu henligger til anden benyttelse , efter at bryggeriet blev nedlagt. Derfor blev det en noget overfladisk gennemgang uden mange historiske udredninger undervejs. Hovedbygningen opført 1853/54 til bolig for bryggeren, hans hustru og sønnen Carl. Arkitekten var N.C.Nebelong med stor indsats af bryggeren selv, gennemført klassicisme i italiensk villastil.

I 1858 opførtes VINTERHAVEN, en meget smuk og velholdt del med en skøn udsigt til den smukke have.


Så fulgte væksthuset Pompeji.

Det blev opført i 1876, tegnet af arkitekt P.C.Bønicke , udformet som en søjlehal. På langsidernes vægge ses den danske billedhugger Th. Steins fortolkninger af Illiaden og Odysseen. En meget smuk og interessant bygning, hvor vi gerne havde tilbragt lidt mere tid.

I stedet tog guiden os med en tur rundt på det store areal, som bryggeriet dækker.

Selv om størstedelen af produktionen er flyttet til et nyere bryggeri i Fredericia, kan man godt forestille sig området fyldt med aktive mennesker. Nu er det som at gå rundt i en spøgelsesby. Stående midt i hjertet af “bryggeriet” med de mange store bygninger opført inden for et tidsrum af mere end 100 år i forskellige stilarter, fik vi et indblik i, hvad bygningerne havde rummet, da der blev produceret øl her.


En helt særlig bygning - et fyrtårn -
var opført i brygger J. C Jacobsens tid.

Han var meget stolt over at være pioner mht. at anvende elektricitet.

Fyrtårnet havde i sin tid været anvendt ved skibsnavigering i Københavns havn. Som de øvrige bygninger er fyrtårnet nu lejet ud.

Vi fik også baggrunden for opførelsen af Elefantporten og skulpturen over indgangsportalen.

Dipylonporten fungerer som indgangen til Ny Carlsberg Bryggeriet fra Vesterbro-siden.
Porten rummede oprindeligt to maltkamre, og fra loftet i porten kunne mask hældes gennem et rør direkte ned på den ventende vogn. Porten fungerer som klokketårn, skulpturgruppen ”Klokkeslagerne” af Stephen Sinding omslutter tårnets klokke.

På porten ses en tavle med ”De gyldne ord”:


VED BRYGGERIETS DRIFT SKAL DET VÆRE DET STADIGE FORMAAL UDEN HENSYN TIL DEN ØJEBLIKKELIGE FORDEL AT UDVIKLE FABRIKATIONEN TIL DEN STØRST MULIGE FULDKOMMENHED SAALEDES AT DETTE BRYGGERI OG DETS PRODUKTER ALTID KUNNE STAA SOM ET MØNSTER OG VED DERES EXEMPEL VIRKE TIL AT ØLBRYGGERIET HER I LANDET HOLDES PAA ET HØJT OG HÆDERLIGT STANDPUNKT
Ordene stammer fra J.C. Jacobsens testamente, men Carl Jacobsen gjorde dem også til sine. Det var tydeligt, at forholdet mellem far og søn ikke havde været særlig hjerteligt. En del af bygningerne var fra det oprindelige “Gl. Carlsberg” bryggeri, mens et andet område rummede den afdeling, som sønnen Carl fik lov til at opføre og kalde “Ny Carlsberg”. Efter faderens J. C. Jacobsens død fusionerede de 2 afdl., der på det tidspunkt blev overtaget af Carlsbergfondet.

Efter rundgangen samledes vi i Besøgscentret, hvor der blev serveret øl eller vand.
Dagen afsluttedes i den kendte restaurant ELEFANTEN, indrettet i en af de gamle bygninger. Her ventede der os en 3-retters middag, serveret af meget dygtige, unge piger. Rygterne fortalte, at en ny kok netop var blevet ansat. Han havde udført sit arbejde på bedste vis. Tre dejlige retter blev sat til livs under de sædvanlige, hyggelige former.