Niels Brocks Seniorklub

Referat af generalforsamlingen onsdag den 17. marts 2004.

Formanden bød velkommen og udtrykte glæde over, at så mange deltog i foreningens arrangementer.

ad 1: Valg af dirigent:
Holger Koppel - foreslået af bestyrelsen - blev énstemmigt valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

ad 2: Formandens beretning:
Formanden indledte med meddelelsen om, at et af vore trofaste medlemmer, Edith Hvass, var afgået ved døden efter kort tids sygdom. Foreningen var repræsenteret ved bisættelsen - noget bestyrelsen har besluttet at være i fremtiden.

Formanden konstaterede efterfølgende, at foreningen heldigvis også fik tilgang af nye medlemmer, ved denne lejlighed 4 - så medlemstallet nu er 47. Omtalte herefter årets gang i 2003.

19/03: generalforsamling m/vinsmagning

11/06: Carlsbergs besøgscenter, Jesuskirken med gravkapellet.

20/08: Tur til Liseleje med frokost hos Ole Olsen, derefter sejltur på Arresø.

16/12: Julefest på Kultorvet

Knud Skytte nævnte den enestående hjælpsomhed, vi modtog fra Niels Brock i form af gratis lokaler, hjælp til fotokopiering og frankering, støtte fra skolebetjentene og også tilskuddet på kr. 6.000,00 fra direktør Niels Hofmann Laursen. Også en tak til Niels Brocks Lærerforening for deres tilskud på kr. 2.000,00. Takkede til sidst bestyrelseskollegaerne for et loyalt og fint samarbejde samt Arne Severinsen for hans revisionsarbejde

ad 3: Godkendelse af regnskab:
Kasserer Ole Haurholm forelagde det udsendte regnskab. Det blev énstemmigt godkendt.

ad 4: Fastsættelse af kontingent for 2004:
Man vedtog fortsat at betale kr. 100,00, da nogle af vore medlemmer kun sjældent deltager i arrangementerne.

ad 5: Indkomne forslag:
Fra 2 af vore medlemmer, Poul Bilde og Ole Olsen, forelå et forslag om oprettelse af en hjemmeside for Seniorklubben. Poul Bilde havde til forelæggelsen udarbejdet et antal overheads, som på anskuelig vis forklarede, hvoraf en sådan hjemmeside kunne bestå. Alle var imponerede af de udarbejdede plancher, og tilslutningen til en sådan hjemmeside var stor. Endnu står tilbage at udsende en slags "ønskeseddel" til samtlige medlemmer, hvori hver enkelt angiver, hvilke personlige og mere følsomme oplysninger, man ønsker optaget: foto, navn (evt. kun initialer), privatadresse, tlf.nr. og evt. e-mail adr.

ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Knud Skytte og Finn Wulf genvalgtes til bestyrelsen. Nuværende suppleanter: Ole Olsen og Bent Heeris blev begge genvalgt.

ad 7: Valg af revisor og revisorsuppleant:

Nuværende revisor Arne Severinsen og revisorsuppleant Otto Rothe Andresen genvalgtes.

ad 8: Eventuelt (herunder forslag til arrangementer i for- og eftersommer):

Der fremkom følgende forslag:

1. Sejltur på Roskilde Fjord med "Sagafjord". Spisning om bord.

2. Klostret i Roskilde.

3. Eriksens Palæ (v. Danske Bank).

4. Pelsauktionerne.

Generalforsamlingen sluttede kl. 16.00.

Datoer for udflugterne er som nævnt i indkaldelse til generalforsamling fastlagt til:

1. Forsommertur: onsdag den 16. juni 2004

2. Sensommertur: onsdag den 18. august 2004.

Efterfølgende vinsmagning:
Mange rosende ord i forbindelse med Gerhard Breiners underholdende og spændende foredrag om både chilenske rød- og hvidvine. Værd at gentage næste år.

Med venlig hilsen
P.b.v.
Knud Skytte
Formand