Niels Brocks Seniorklub

Referat af generalforsamlingen onsdag den 16. marts 2005.

Formanden bød velkommen. Udtrykte glæde over, at så mange mødte frem til foreningens arrangementer. Til dette 23.

ad 1: Valg af dirigent:
Holger Koppel - foreslået af bestyrelsen - blev énstemmigt valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

ad 2: Formandens beretning:
Formanden indledte med meddelelsen om, at to af foreningens trofaste medlemmer, Erna Müller og Estrid Vinge, var afgået ved døden efter kort tids sygdom.

Omtalte herefter årets gang i 2004:

17/03: Generalforsamling m/vinsmagning.

03/05: Rundvisning i mormonernes første tempel i Danmark, Priorvej 12, på Frederiksberg.

16/06: Fårevejle Kirke og Dragsholm Slot.

18/08: Christianshavn m.Christianskirken i Strandgade, Ravelinen, Lille Mølle og Bastionen & Løven.

15/12: Julefest på Kultorvet

Takkede Niels Brock for enestående hjælp: gratis lokaler stillet til rådighed, hjælp til fotokopiering og forsendelse af alle vore skrivelser, bistand fra skolebetjentene og endelig de 6.000,00 kr., som igen i år er blevet bevilget af skolens nye direktør Anya Eskildsen.

Takkede også sine bestyrelseskolleger for et loyalt og fint samarbejde samt Arne Severinsen for hans revisionsarbejde.

Gav derefter ordet til Poul Bilde-Petersen, som havde lovet at vise resultatet af den hjemmeside, som han ved en kæmpeindsats havde fået på plads (www.nbseniorklub.dk).

Det blev en spændende oplevelse og på samme tid meget instruktivt. Enhver, der har adgang til internettet, vil nu være i stand til i billeder og ord at kunne genopfriske årets gang.

Formanden takkede P.B. for det perfekte arbejde for den gamle forening, som dermed lever op til den moderne, tekniske tidsalders krav. Stort bifald fra forsamlingen.

ad 3: Godkendelse af regnskab:
Kasserer Ole Haurholm forelagde det udsendte regnskab. Det blev énstemmigt godkendt.

ad 4: Fastsættelse af kontingent for 2005:
Man vedtog fortsat at betale kr. 100,00. Hellere forhøje deltagerprisen for de enkelte arrangementer.

ad 5: Indkomne forslag:
Ingen.

ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Jytte Møller og Ole Haurholm genvalgtes til bestyrelsen.

Nuværende suppleanter, Ole Olsen og Bent Heeris, blev begge genvalgt.

ad 7: Valg af revisor og revisorsuppleant:

Nuværende revisor Arne Severinsen og revisorsuppleant Otto Rothe Andresen genvalgtes.

ad 8: Eventuelt (herunder forslag til arrangementer i forsommer og eftersommer):

Ole Olsen tilbød endnu engang at arrangere endnu en tur til Liseleje m. evt. besøg i Knud Rasmussens Hus eller andre interessante ting på den egn. Det vil foreningen med kyshånd tage imod.

Formanden oplyste, at forsommerturen går til det nye operahus. Dato: mandag den 30. maj kl. 16.00.

Endelig tilrettelæggelse endnu ikke færdiggjort. Endeligt program vil blive udsendt i god tid.

Generalforsamlingen sluttede kl. 16.00.

Efterfølgende vinsmagning:
Gerhard Breiner havde endnu engang stillet sig til rådighed med sin store viden om alskens vine. På sin stilfærdige og venlige facon blev det endnu engang en dejlig oplevelse. En afslutning på generalforsamlingen elle er glade for.