Niels Brocks Seniorklub

www.nbseniorklub.dk

Referat af generalforsamlingen onsdag den 12. marts 2008.

ad 1: Valg af dirigent:

Holger Koppel - foreslået af bestyrelsen - blev énstemmigt valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

ad 2: Formandens beretning:

Udtalte mindeord om et af vor trofaste medlemmer Erik Gradert, tidligere inspektør.

Kom med en kort historisk beretning om seniorklubbens tilblivelse. Stiftet på et møde den 10. september 1985. I indbydelse stod bl.a.: "Det er ikke vor tanke at danne formel forening med vedtægter og kontingent." Dette ændredes dog på en stiftende generalforsamling den 2. november 1988, hvor meget omhyggelige vedtægter blev vedtaget.

Nævnte, at medlemstallet nu var på 64, men mange stadig aktive i deres job og derfor ikke fuldt ud kan deltage i arrangementerne.

Gennemgik ganske kort årets arrangementer: Glyptoteket med efterfølgende tivolitur, "Den gamle By" i Århus og endelig julearrangementet med Black Jacks.

Udtalte en stor tak til bestyrelsen for deres positive medvirken til alle planerne.

Også en tak til direktør Anya Eskildsen for udvist interesse for foreningens arbejde og for den økonomiske støtte.

Endelig en stor tak til sekretærer og skolebetjente for enestående hjælpsomhed i forbindelse med vore arrangementer.

Sluttede med to små lyriske citater, som antydede, at hans tid som formand var ved at løbe ud, og at året, der nu var gået, havde været svært at komme igennem!

ad 3: Godkendelse af regnskab:

Kasserer Bjørn Würgler forelagde et fint og overskueligt regnskab,

som godkendtes.

ad 4: Fastsættelse af kontingent for 2009

Vedtaget kontingent på 100,- uændret

ad 5: Indkomne forslag:

Ingen.

ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Knud Skytte og Poul Bilde-Petersen genvalgtes.
Bestyrelsen har nu følgende sammensætning:
Knud Skytte formand
Poul Bilde-Petersen næstformand
Jytte Møller sekretær
Bjørn Würgler kasserer

Suppleanter:

Bent Heeris genvalgtes.

Steen Mikkelsen nyvalgtes.

ad 7: Valg af revisor og revisorsuppleant:

Nuværende revisor Arne Severinsen og revisorsuppleant Jette Christophersen genvalgtes.

ad 8: Eventuelt, herunder forslag til arrangementer.

  1. Copenhagen Fur
  2. Eriksens Palæ
  3. Kofoeds Skole

P:S. Vedr. kontingent-indbetaling kr. 100,-:

Der udsendtes intet girokort i år. Derimod anførtes

foreningens bankkonto: Reg.nr. 4120, konto nr. 4120026968

Man går i sin egen bank eller på sin netbank og overfører do 100,00 kr.

Både reg.nr og kontonr. skal anføres. Husk også navn.

 

 

Efterfølgende vinsmagning:(klik her)

Traditionen tro havde Gerhard Breiner udvalgt spændende vine fra vidt forskellige steder: Frankrig, Tyskland, Californien, Spanien og Australien.

På sin stilfærdige, spændende måde præsenterede han dem, og samtidig nød vi godt af hans store viden på området.

Smukt pyntede borde og dejlig paté, frugt og ost fulgte med i købet.

En stor tak og en god flaske Cognac var lønnen for hans 5. vinsmagningsseance.