Niels Brocks Seniorklub

www.nbseniorklub.dk

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 23. marts 2010.

ad 1: Valg af dirigent:

Holger Koppel - foreslået af bestyrelsen - blev enstemmigt valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

ad 2 : Formandens beretning:

Formanden indledte med en tak for sidst - julefesten. En af de bedste foreningen havde haft i hans tid. Det havde kun været positivt, at vi for første gang var blevet i et lokale - 011. Også ved generalforsamlingen var der foretaget en lokaleændring. Seniorklubben havde fået tildelt den del af den store kantine, som vender ud mod Kultorvet. Det fungerede fint, og også vinsmagningen foregik dér.

Refererede ganske kort årets ture. Først forsommerturen til Museet Arken. En spændende kinesisk afdelig : UTOPIA og en meget smuk del med kunstværker udlånt fra Jerusalem museet. Monet, Renoir, Van Gogh og Gauguin. Sensommerturen på det nyåbnede DAVIDS SAMLING.

Det var verdenskunst af fineste art. Museet utrolig smukt renoveret. Sluttede med en dejlig middag på en fransk restaurant lige i nærheden.

Udtrykte en varm tak til sine tre bestyrelsesmedlemmer. Karakteriserede samarbejdet med følgende adjektiver: omhyggeligt, loyalt, venligt og interesssebetonet. Kunne ikke være bedre.

Takkede også direktør Anya Eskildsen både for den økonomiske støtte, hun hvert år yder, og for den store interesse, hun altid viser over for seniorklubben. Også en stor tak til de to skolebetjente, Boy og Ove og pigerne i receptionen. Yder en uvurderlig støtte til alle vores arrangementer. Udtrykte en meget stor tak til Gerhard Breiner, dels fordi han hvert år som formand for personaleforeningen bevilger klubben et tilskud på 1000,00 kr, men i særdeleshed, fordi han for sjette gang har lovet at underholde os med en spændende vinsmagning.

Omtalte til slut klubbens to ture i 2010:

Forsommerturen: tirsdag den 1. juni. Vi skal besøge Brede Hovedværk, se Fløjstrup Herregård på Frilandsmuseet og spise på Brede Spisehus.

Sensommerturen: onsdag den 6. oktober. Vi skal se det Erichsenske Palæ, Holmens Kanal 2 - Danske Bank. Bagefter fejres klubbens 25-årsjubilæum på CapHorn. Nyhavn 21.

ad 3: Godkendelse af regnskab:

Kasserer Bjørn Würgler forelagde et fint og overskueligt regnskab, som godkendtes.

ad 4: Fastsættelse af kontingent for 2011:

Vedtaget kontingent på kr.100,- uændret.

ad 5: Indkomne forslag:

Ingen

ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Knud Skytte og Poul Bilde-Petersen genvalgtes.

Bestyrelsen har nu følgende sammensætning:

Knud Skytte - formand

Poul Bilde-Petersen - næstformand

Jytte Møller - sekretær

Bjørn Würgler - kasserer

Suppleanter:

Steen Mikkelsen genvalgtes.

Bent Heeris genvalgtes.

ad 7: Valg af revisor og revisorsuppleant:

Nuværende revisor Jette Christophersen og suppleant Ole Olsen genvalgtes.

ad 8: Eventuelt, herunder forslag til arrangementer:

Poul Bilde havde ønsket en hjælper til fotografering på turene. Inger Madsen tilbød sin assistance.

Sporvognsmuseet Skjoldnæsholm blev foreslået.

ad 9: Vinsmagningen blev som sædvanlig en velsmagende oplevelse. Med Gerhard Breiner på de

skrå brædder er succeen altid hjemme. På uforlignelig vis og for 6. gang gennemførte han sin opgave perfekt. Formanden takkede ham varmt, overrakte ham den sædvanlige cognac og fik løfte om en gentagelse næste år.