Niels Brocks Seniorklub

www.nbseniorklub.dk

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 22. marts 2011.

ad 1: Valg af dirigent:

Ole Olsen - foreslået af bestyrelsen- blev enstemmigt valgt.Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

ad 2: Formandens beretning:

Indledte med en tak til medlemmerne for den store interesse, de hele året har vist over for seniorklubben og de fire arrangementer, som har været afholdt. Igen i år havde man valgt den del af den store kantine, som vender ud mod Kultorvet. Måske påtænker han næste år at flytte tilbage til 011, da der udefra kom en del støj fra skolens elever. Refererede ganske kort årets ture. Forårsturen, der gik til den smukke mølleådal med besøg i det interessante museum og arbejderboligen i den idylliske, lille by Brede. Kaffe i det dejlige, gamle spisehus. En regnvejrstur til Frilandsmuseet med besøg i den smukke, gamle Fjellerupgård. På begge ture blev vi ført rundt af to dygtige guider. Sluttede med en veltillavet middag i Spisehuset.

Efterårstur blev det til. En kombination af et besøg i Erichsens Palæ og en festmiddag i Nyhavn 21 - Cap Horn . Det blev en mindeværdig jubilæumsfest. Aldrig har så mange deltaget - 38. Det smukke palæ blev forevist af Bent Berg, en enestående guide. Så den lange spadseretur til Nyhavn, hvor et festligt lokale og en dejlig jubilæumsfest ventede på jubilaren. 25 år. Hyldet med harmonikaspil og festlige sange, afstemt til sted og lejlighed.

Julefesten blev afholdt efter det traditionelle mønster. Vi måtte i år undvære The Black Jacks, da budgettet var blevet noget anstrengt efter jubilæumsturen.

Omtalte klubbens hjemmeside. Siden 2004 21 smukke indlæg, hvor man på enestående vis kan opleve klubbens arrangementer. Takkede Poul Bilde for hans store indsats. Han har virkelig skabt erindringssider af kvalitet. Rettede også en tak til Inger Madsen, som har påtaget sig hvervet som fotograf.

Jytte Møller havde ansøgt skolen om et tilskud på 6000,00 kr. Direktør Anya Eskildsen havde forhøjet beløbet til 10.000. Han takkede hende for den store velvilje og interesse, hun altid omfattede seniorklubben med.

Rettede også en stor tak til skolebetjentene Boy og Ove samt damerne i receptionen. De er, når som helst bestyrelsen henvender sig, parat til at hjælpe.

Sluttede med en stor tak til sine tre bestyrelsesmedlemmer. Uden dem ingen forening.

ad 3: Godkendelse af regnskab:

Kasserer Bjørn Würgler forelagde et fint og overskueligt regnskab, som godkendtes.

ad 4: Fastsættelse af kontingent for 2012:

Vedtaget kontingent på 100,- uændret

ad 5: Indkomne forslag:

Ingen.

ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Jytte Møller og Bjørn Würgler genvalgtes.
Bestyrelsen har nu følgende sammensætning:
Knud Skytte – formand
Poul Bilde-Petersen – næstformand
Jytte Møller – sekretær
Bjørn Würgler – kasserer

Suppleanter:

Steen Mikkelsen og Bent Heeris genvalgtes.

ad 7: Valg af revisor og revisorsuppleant:

Nuværende revisor Jette Christophersen og suppleant Ole Olsen genvalgtes.

ad 8: Eventuelt, herunder forslag til arrangementer.

Den 15/06 eller 16/06 : tur til bl. a. Knud Rasmussens museum i Hundested. Ole Olsen lovede at hjælpe os med planlægningen.
Eftersommerturen bliver et besøg i æresboligen på Carlsberg. Tilladelse givet af Carlsbergfondet. Endnu ikke fastsat en dato.

Efterfølgende vinsmagning:(klik her)

Vinsmagningen blev i lighed med tidligere år en dejlig oplevelse. Rigeligt med paté, ost og frugt sammenkoblet med herlig vin og Gerhard Breiners ledsagende oplysninger. Det er en fornøjelse at lytte til hans velvalgte og vidende ord om de valgte vine.Som tak for hans store indsats modtog han en smukt emballeret flaske rom.