Niels Brocks Seniorklub

www.nbseniorklub.dk

Referat af generalforsamlingen onsdag den 20. marts 2013.


ad 1: Valg af dirigent:

Til dirigent valgtes Mona Skov

ad 2 : Formandens beretning:

Formanden, Steen Mikkelsen, kom i sin beretning ind på, at året var gået med at konstituere den nye bestyrelse og takkede samtidig endnu engang den tidligere formand gennem mange år, Knud Skytte, og Poul Bilde for redigering af hjemmesiden; heldigvis har Poul indvilget i at fortsætte med dette hverv.

Steen Mikkelsen forsikrede, at traditionerne vil blive vedligeholdt blandet med nye tiltag, eksempelvis at arrangementer i Seniorklubben i fremtiden vil finde sted i Pejsestuen i TKH-huset på Nørre Voldgade, da samtlige lokaler på Kultorvet vil være optaget af undervisning.

Formanden omtalte i sin beretning den meget vellykkede sensommertur til Skuespilhuset med 25 deltagere og en god og veloplagt guide. Derefter gik turen til restauranten Pastis i Gothersgade, hvor der blev indtaget et fint måltid i god stemning.

Den traditionelle Julefest blev afholdt i Pejsestuen med pakkeleg samt Amerikansk Lotteri, hvor direktøren havde sponsoreret 3 flasker julesnaps. Her var også fin deltagelse samt god stemning.

I fremtiden vil omdelingen af indkaldelser primært foregå elektronisk og derfor bedes medlemmerne sørge for, at Poul Bilde har de rigtige oplysninger til medlemskartoteket. Formanden understregede dog, at har man ikke opgivet mailadresse, vil man stadig blive indkaldt via postbrev.

ad 3: Godkendelse af regnskab:

Bjørn Würgler gennemgik regnskabet. Det ser på nuværende tidspunkt meget fint ud og blev derfor godkendt.

ad 4: Fastsættelse af kontingent:

Kontingent for 2013 blev fastsat til kr. 100,00

ad 5: Indkomne forslag:

Ingen

ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Sekretær : Dorthe Gadegaard - ny

Kasserer : Inga Rosenberg - ny

Suppleant : Bent Heeris

Suppleant : Lennart Rasmussen – ny

ad 7: Valg af revisor og revisorsuppleant:

Flemming Steen – revisor - ny

Ole Olsen - revisorsuppleant

Herefter blev bestyrelsen konstitueret :

Formand : Steen Mikkelsen

Næstformand : Jane Dinesen

Kasserer : Inga Rosenberg - ny

Sekretær : Dorthe Gadegaard - ny

Suppleant : Bent Heeris

Suppleant : Lennart Rasmussen – ny

Revisor : Flemming Steen –ny

Revisorsuppleant : Ole Olsen

Formanden benyttede lejligheden til at takke Jytte Møller og Bjørn Würgler for deres store indsats for foreningen.

ad 8: Eventuelt, herunder forslag til arrangementer:

Formanden udbad sig forslag til kommende arrangementer, og følgende forslag blev fremsat :

Rundvisning i DR-Byen, Operaen, Naturcafeen i Hillerød, Frederiksborg Slot, Den Blå Planet,

Tur til Roskilde (Vikingeskibene og Domkirken) samt tur til Hven.

Bestyrelsen takker for disse forslag og planlægger de fremtidige ture derudfra.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. Tak til dirigenten.

Efterfølgende tog vor vinekspert Gerhard Breiner over med et fint udvalg af hvid- og rødvine indkøbt med stor omhu og ekspertise for at give medlemmerne chance for at smage vine, som man måske ikke normalt indkøber. Gerhard delte ud af sin viden med fakta krydret med underholdende anekdoter. Foreningen takker for en opbyggelig og hyggelig aften.

 

26. marts 2013