Niels Brocks Seniorklub

www.nbseniorklub.dk

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 18. marts 2014.

Ad 1: Valg af dirigent:

Til dirigent valgtes Holger Koppel

Ad 2: Formandens beretning:

Formanden, Steen Mikkelsen, erindrede forsamlingen om, at Seniorklubben blev stiftet i 1988 og således har en del år bag sig med mange meget fine kulturelle og sociale arrangementer.
Derefter gennemgik han året 2013, som havde indeholdt følgende :

Generalforsamling i marts 2013 med efterfølgende vinsmagning

Forårsudflugt til Frederiksborg Slot, som desværre måtte aflyses på grund af for få tilmeldte og i stedet blev konverteret til frokost i Hansens Familiehave på Pile Allé.

Efterårsudflugt til Danmarks Radio med rundvisning og efterfølgende middag i Koncertsalens restaurant
(her deltog 25 medlemmer)

Juleafslutning i Klareboderne med musikalsk underholdning og buffet
(her deltog 24 medlemmer)

Formanden kom i sin beretning ind på, at en del medlemmer ikke er så "raske på benene", og at der vil blive taget hensyn til dette i planlægningen, således at det vil være muligt at slutte sig til den sociale del af et arrangement. Forslag modtages meget gerne. Traditionen med 4 arrangementer om året behøver vi ikke nødvendigvis at holde os til alle medlemmer må meget gerne bidrage med initiativer til andre arrangementer.

Sluttelig mindede formanden medlemmerne om opdatering af mailadresser
disse skal sendes til kasserer Inga Rosenberg.

Ad 3: Godkendelse af regnskab :

Kasserer Inga Rosenberg gennemgik regnskabet med følgende kommentarer :

Niels Brocks tilskud til foreningen var i 2013 på kr. 6.000,00,
og betalt medlemskontingent var faldet med ca. kr. 1.000,00.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Fastsættelse af næste års kontingent (2014)

På nuværende tidspunkt har foreningen 67 medlemmer på listen.
Hvis der ikke betales kontingent for 2013, stryges man af listen eller sender en mail til kasserer Inga Rosenberg.

For at stabilisere foreningens økonomi foreslog bestyrelsen en forhøjelse af
kontingentet fra kr. 100,00 til kr. 150,00 eller kr. 200,00.

Formanden gjorde opmærksom på, at der var to modeller :

  1. Forhøjelse af kontingent eller
  2. Større selvbetaling ved arrangementer

Efterfølgende afstemning viste flertal for forhøjelse af det årlige kontingent til kr. 200,00 samt at egenbetalingen for arrangementer i fremtiden ikke er høj.

Ad 5: Indkomne forslag:

Vor hjemmesidebestyrer, Poul Bilde, efterlyser billeder fra arrangementer eller opdatering af profilbilleder samt personlige skoledata.

Ad 6 : Valg til bestyrelse :

Formanden, Steen Mikkelsen, blev genvalgt

Næstformand, Jane Dinesen, blev ligeledes genvalgt.

Revisor, Flemming Steen, blev ligeledes genvalgt.

Ad 7: Eventuelt herunder forslag til arrangementer i for- og eftersommer

Følgende forslag blev fremsat af foreningens medlemmer :

Lousiana - Asger Jorn, Den Blå Planet, TV-2-Byen i Odense, Sofiero,

Københavns Bymuseum, Guidet tur på Nordisk Film samt Teater- og

Revymuseet på Pile Allé.

Bestyrelsen overvejer en rundvisning på Eremitage-Slottet til eftersommerturen og er ved at undersøge økonomien i forbindelse med dette.

Medlemmerne opfordres til at sende forslag til ture til Dorthe Gadegaard på mailadresse : dortjohn@mail.dk

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. Tak til dirigenten.

Efterfølgende tog vor vinekspert Gerhard Breiner over med et udvalg af vine fra Tyskland, Frankrig, Portugal og Chile afsluttende med en meget velsmagende portvin fra netop Portugal. Gerhard delte ud af sin viden med fakta krydret med underholdende anekdoter. Foreningen takker Gerhard for hans engagement og lyst til at løfte stemningen blandt foreningens medlemmer. Tusind tak Gerhard !

7. april 2014