Niels Brocks Seniorklub

www.nbseniorklub.dk

Referat af generalforsamlingen torsdag d. 16. marts 2016

 

Ad 1 : Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Mona Skov, som bekræftede, at indkaldelsen var sket rettidigt i henhold til foreningens vedtægter.

Ad 2 : Formandens beretning

Formanden, Steen Mikkelsen, indledte med at byde velkommen og gennemgik derefter året, som havde indeholdt følgende arrangementer :

Generalforsamlingen i april 2015 med efterfølgende vinsmagning

Forårsudflugt til Revymuseet, Allegade, med en meget spændende rundvisning ved Stefan Føns – søn af Volmer Sørensen. Han leverede sang og gav et levende indblik i revykunstneres liv og levned fra Liva Weel over Dirch Passer til Ulf Pilgaard.

Derefter gik turen til Hansens Familiehave, hvor menuen bestod af dejlig wienerschnitzel.

Efterårsudflugt til Køge – med besøg på Køge Museum med udstillingen: ”Krudtbrødre” omhandlende vor krige med svenskerne. Museet var nyrenoveret, og vi blev forsynet med i-pads, som virkelig gav et godt indtryk af begivenhederne.

Derefter gik turen til Køge Torv, hvor vi mødte turistchefen, som gav en meget spændende rundvisning i det gamle Køge med kig ind i de gamle håndværkerhuse. Turen varede 1 ½ time, hvor turistchefen besvarede mange spørgsmål fra de videbegærlige seniorer fra NB.
Sluttelig gik turen mod havnen og Skipperkroen, hvor menuen stod på stegt flæsk ad libitum, til stor glæde med seniorerne.

November Sid-Ned – arrangement – Orkidé-aften – ved tidligere lektor ved KU Henning Heide-Jørgensen, som meget underholdende og interessant indførte i de 25.000 arter orkidéers verden.

6. december – Julefest i Klareboderne – med 20 deltagere og god stemning. Aftenen gik med quiz med præmier, fællessang og en dejlig buffet.

Formanden opfordrede igen medlemmerne til at bidrage til at gøre foreningen mere synlig og bringe budskabet videre til tidligere eller for nogens vedkommende nuværende kolleger, da der er plads til mange flere til vore arrangementer. Når man er fyldt 60, er man meget velkommen.
Til slut i formandens beretning gjorde han opmærksom på Seniorklubbens hjemmeside, som ikke alle var bekendt med eller benyttede sig af. Den er nu blevet mere synlig og lettere tilgængelig på NB´s hjemmeside.

Ad 3. Godkendelse af regnskab.

Regnskabet blev gennemgået ved kasserer Inga Rosenberg og efterfølgende godkendt. Medlemstallet var på det tidspunkt 47. Både Knud Skytte og Jytte Møller står stadig som medlemmer og betaler stadig kontingent. Hilsner fra dem begge. Kassereren gjorde opmærksom på, at banken nu kræver 75,- kr. hver 3. måned for at have kontoen.

Ad 4. Fastsættelse af næste års kontingent

Kontingent for årligt medlemskab fastholdt på kr. 200,00.

Ad 5. Indkomne forslag.

Ingen medlemmer havde indgivet forslag under dette punkt.

Ad 6. Valg til bestyrelse og suppleanter.

Formand Steen Mikkelsen blev genvalgt.
Næstformand Jane Dinesen blev ligeledes genvalgt.

Suppleanter : Lennart Rasmussen og Bent Heeris ligeledes genvalgt.

Ad. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor Flemming Steen blev valgt
Revisorsuppleant Anders Nipper blev ligeledes genvalgt

Ad 8. Eventuelt – herunder forslag til arrangementer i for- og eftersommer.

Her kom adskillige forslag, bl.a. :

Museet Arken, Heerup Museet, Søfartsmuseet i Helsingør, Tur til Roskilde samt Frederiksborg Slot i Hillerød.

Bestyrelsen takkede for forslagene og ville tage dem med i den fremtidige planlægning.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. Tak til dirigenten.

Efterfølgende tog vor dygtige vinekspert Gerhard Breiner over med et spændende udvalg af vine. Gerhard delte med rund hånd ud af sin viden, og foreningen takker Gerhard for hans engagement og evner til at give generalforsamlingen en interessant og underholdende afslutning. Tusind Tak Gerhard !!