Niels Brocks Seniorklub

www.nbseniorklub.dk

Referat af Seniorklubbens generalforsamling

 

Sted: Klareboderne 1, 1361 københavn K

Dato: 29. marts 2017

Tid: kl. 16.00

Antal deltagere: 27

Formanden, Steen Mikkelsen bød velkommen til de fremmødt og udtrykte glæde over at se så mange deltagere.

Ad p.1:Valg af dirigent

Mona skov, som blev valgt. Mona takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. Mona gav derefter ordet til formanden.

Ad p. 2: Formandens beretning

Formanden begyndte sin beretning med en gennemgang af årets arrangementer.

Det første arrangement var en tur til Arken d. 3. maj, hvor vi fik en rundvisning i en spændende udstilling om Gerda Wegener, og som bonus den franske kunstner Niki de Saint Phalle. Herefter gik vi i restauranten og fik en god frokost.

Forårs turen gik d.16. juni til Heerup Museet i Rødovre, hvor vi fik en kyndig rundvisning i udstillingen "Henry Heerup og Herman Stilling". Derefter fortsatte vi til Restaurant Mama Thai, hvor vi indtog lækre thai retter.

Den 6. september gik turen til Hillerød. Vi begyndte sædvanen tro med kaffe og kage i Restaurant Leonora, hvorefter vi fortsatte med en rundvisning af Frederiksborg slots mange lokaler med en meget vidende guide.

Dagen sluttede af med gåtur gennem Hillerød, hvor John Knudsen berettede om byens udvikling og små personfortællinger. Målet var en italiensk restaurant, hvor vi nød en lækker middag.

Årets julefrokost blev afholdt i Klareboderne den 6. december, hvor vi foruden kaffe og kage og lækker buffet blev underholdt med Nissebanko og masser af julesange og den traditionelle pakkeleg.

Turene har generelt været med pæne deltagerantal, men af og til er vi på nippet til at aflyse. Det er svært at finde både dag/dato og emne, der kan interessere alle.

Formanden opfordrede til at sprede budskabet om vores Seniorklub, jo flere medlemmer, jo flere deltagere i arrangementerne.

På Brock.dk kan man se vores hjemmeside, men det kræver lidt søgning, og det er et problem. Vi arbejder på muligheder for at gøre kolleger opmærksomme på klubbens eksistens.

Formanden udtrykte også glæde over at vores adm. Direktør har fokus på klubben og støtter den økonomisk med 6000kr om året.

Dette engagement kommer også til udtryk i vores næste arrangement, der går til den nye afdeling i Linnésgade 2, hvor skolens rektor Birgitte Faber vil fortælle om bygningen og vise rundt. Derefter vil Anya Eskildsen være vært ved et lille traktement. Datoen er den 27. april, (indbydelsen udsendes snarest).

Formandens beretning blev efterfølgende godkendt med applaus.

Ad p. 3. Godkendelse af regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet. Klubbens økonomi er ganske pæn, så derfor er generalforsamlingen i år uden betaling. Inga gennemgik regnskabet, der blev godkendt, efter at skarpt -seende Nini havde bemærket et forkert årstal på balancen.

Kassereren udtrykte glæde over at så mange medlemmer bakker op om arrangementerne 27 deltagere i år mod 20 sidste år.

Ad. p. 4. Fastlæggelse af næste års kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200kr. Det er en balance at afveje om kontingentet skal være højere eller lavere og deltagerbetalingen ditto. Men vi mener de 200kr er rimelige også selv om man ikke kan deltage i alle arrangementerne

Kontingentet for næste år på 200kr blev godkendt.

Ad. p. 5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Ad. p. 6 Valg til Bestyrelse og Suppleanter

På valg i år er:

Inga Rosenberg
Dorthe Gadegaard
Suppleanter

Dirigenten spurgte om Inga og Dorthe var villige til genvalg, og det var de. Der blev spurgt om der var andre kandidater, og det var der ikke. Et medlem udtrykte "I gør det jo så godt". Begge blev genvalgt.

Suppleanter: Steen M. forslog Gerhard B., og Gerhard holdt et lille indlæg om at han var villig, da det også kunne betyde et øget samarbejde med Kunstforeningen, hvor Gerhard også er aktiv i bestyrelsesarbejdet.

Bent Heeris var villig til genvalg. Begge blev derefter valgt.

Ad. p. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Flemming Steen
Revisorsuppleant: Anders Nipper

Både revisor og revisorsuppleant blev genvalgt.

Ad. p. 8. Eventuelt herunder forslag til arrangementer i for- og eftersommer

Steen M. nævnte nogle af de ideer bestyrelsen har bl.a. en tur til Roskilde. Torben N. foreslog en arkitekturkyndig rundvisning i København/Amager (evt. Peter Olesen). Susan F. fulgte op på dette med oplysning om at DAC har masser af guidede ture. Vil undersøge dette nærmere. Nini foreslog Livgardens Museum på Rosenborg m. guide. John K.: tur til Køge Køge mineby før og nu, Bjørn Nørgaards forarbejder til gobelinerne. Kirsten D.: tur til Hamborg // Det grønlandske hus.

Steen takkede for de mange gode forslag og opfordrede til at medlemmerne skriver til bestyrelsen, hvis vi har andre gode ideer.

Formanden takkede for det flotte fremmøde og takkede ligeledes Mona for godt dirigent arbejde og til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet.

Mona takkede for god ro og orden.

Generalforsamling blev hermed afsluttet kl. 16.40.

.

Før generalforsamlingen nød vi kaffe/te med kage, og bagefter var de social hygge med et vigtigt element: Gerhards kyndige vinsmagning. Denne gang smagte vi først en dejlig hvidvin fra Sydafrika, Casablanca, (Spier 2015), som var virkelig fin og frisk. Mens vi hentede tapas og brød fra vores buffet, skænkede Gerhard næste vin op: en rødvin også en Spier fra Sydafrika (Winter of Discontent). Den skulle sammenlignes med en rødvin fra Spanien en Torres 2012 (Canticum Priorat). Gerhard viste os dels at der var farveforskel i glaskanten, når vi holdt glasset på skrå, den sidste mere brun i farvetonen, og på "gardinerne". Vi hørte om dyrkning, jordbundstyper og blandinger. Vinsmagningen sluttede af med to portvine, en Kopke White Port 10 years old, fadlagret, og en Ferreira 20 years Tawny Port. Der var især stor begejstring for den 10- årige hvide portvin, den var så fyldig og lækker. Den ældste smagte også dejligt, men var en hel del sødere. Gerhard pointerede, at det var vigtigt, de blev serveret kolde (fra køleskab).

Vi blev således endnu engang meget klogere på vine, og det sluttede ikke her. Steen M. overrakte Gerhard en flaske cognac grande champagne som tak, og så fik vi et lille foredrag om kalkholdig jord og distrikter. Denne cognac kom fra det bedste distrikt "grande champagne" i cognac området. Stor tak til Gerhard.

Referent: Jane Dinesen

Kongens Lyngby, d. 31. marts 2017