Niels Brocks Seniorklub

www.nbseniorklub.dk

 

 

Referat af Seniorklubbens generalforsamling

 

 

Sted : Niels Brocks Kursuscenter, H.C. Andersens Boulevard 2

 

Dato : 21. Marts 2018

 

Formanden Steen Mikkelsen bød velkommen til de fremmødte og udtrykte glæde over at se mange deltagere.

 

Ad. P. 1 : Valg af dirigent

 

Formanden foreslog Anders Nipper, som takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne. Anders gav derefter ordet til formanden.

 

Ad. P. 2 : Formandens beretning

 

Formanden begyndte sin beretning med en gennemgang af årets arrangementer.

Forårets udflugt fandt sted 30. Maj og var en inspirerende spadseretur på ca. 2 timer i Indre By med titlen : Gåtur i den Bæredygtige Indre By.

 

Efter kaffe og kage i Dansk Arkitektur Centers prægtige café på Strandgade 2B, mødtes vi, 18 personer i alt, med vor guide, Lasse, civilingeniørstuderende med speciale i bygningsdesign. Han startede med at give os indsigt i, hvad der menes med ”bæredygtig by” : miljø, socialt (åbent og brugervenligt) og økonomi.

 

Turen gik til Krøyer´s Plads, over Inderbroen til Skuespilhuset og Ofelia Plads. Derefter ad Sankt Annæ Plads til Borgergade. Meget beriget og med trætte ben, planlæggeren havde glemt at indlægge passende pitstop – troede vist, at vejrudsigtens varslede regnbyger automatisk ville indlægge dette – nåede vi frem til turens slutpunkt Nørreport og Torvehallerne på Israels Plads.

 

Herefter gik det i rask tempo til Price´s Spisehus i Rosenborggade, hvor vi indtog en skøn 2-retters menu. Tak til alle deltagere for interesse og godt humør på denne dejlige dag.

 

Efterårsudflugten var henlagt til Gardermuseet på Rosenborg Slot. Her mødtes vi d. 25. Oktober i Cafeen til kaffe og kage. Efter en times livlig snakken og pludren, gik vi til Gardernes Garnison i Gothersgade. Her blev vi på det aftalte tidspunkt (meget præcist – for det er jo militæret) modtaget af vor guide.

 

Han fortalte levende og underholdende om den Kongelige Livgarde. Interessant historie, hvor vi kom rundt om opståen og opgaver – ikke mindst om vagter for den Kongelige Familie. Herunder også historien om de farverige uniformer, som bliver fremstillet efter fransk forbillede.

 

Endelig fik vi også historien om Den Kongelige Livgarde som militær kampenhed med udsendelser til bl.a. Afghanistan, der som bekendt også medførte smertelige tab af menneskeliv.

 

Efter denne meget interessante rundvisning gik vi i samlet flok til den italienske restaurant Pompeji på Kultorvet, hvor vi indtog en dejlig middag, hvorunder snakken gik livligt om den interessante rundvisning.

 

Årets julefrokost blev afholdt i de nye lokaler på H.C. Andersens Boulevard 2, hvortil Gerhard Breiner står som kontaktperson. Vi begyndte med kaffe og kage og nissebanko med præmier, og derefter viste Gerhard rundt i de nye flotte lokaler. Dernæst blev der budt på en lækker buffet efterfulgt af julesange og den traditionelle pakkeleg.

 

Vore arrangementer har i år været med pæne deltagerantal, og det er vi i bestyrelsen meget glade for. Formanden opfordrede til stadig at sprede budskabet om vor Seniorklub, jo flere medlemmer, jo flere deltagere i arrangementerne.

 

På Brock.dk kan man se foreningens hjemmeside, men der bliver som tidligere nævnt arbejdet på at gøre foreningen mere synlig.

 

Formandens beretning blev efterfølgende godkendt med applaus.

 

Ad. P. 3 : Godkendelse af regnskab

 

Kassereren Inga Rosenberg fremlagde regnskabet. Klubbens økonomi er pæn, så derfor er generalforsamlingen igen i år uden betaling. Inga gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.

 

Ad. P. 4 : Fastsættelse af næste års kontingent.

 

Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingentet på kr. 200,00. Klubbens økonomi er god, men det er vigtigt for bestyrelsen at holde deltagerprisen for de forskellige arrangementer så lav som muligt. Vi mener dog, at kr. 200,00 årligt er passende, også selvom man ikke kan deltage i alle arrangementerne.

 

Ad. P. 5 : Indkomne forslag

 

Ingen indkomne forslag

 

Ad. P. 6 : Valg til Bestyrelse og Suppleanter

 

På valg i år er

 

Steen Mikkelsen

Jane Dinesen

Suppleanter: Gerhard Breiner og Bent Heeris

 

Steen Mikkelsen ønskede ikke genvalg, men syntes, at nu skulle en anden tage over, og han foreslog Gerhard Breiner, som modtog valget.

 

Jane Dinesen var villig til genvalg og fortsætter derfor i bestyrelsen.

 

Suppleanter : Gerhard Breiner indgik i bestyrelsen, og Bent Heeris var ikke til stede, så de nye suppleanter blev :

 

Anker Madsen

Karen Aarsleff

 

Inden næste punkt benyttede Gerhard på bestyrelsens og foreningens vegne lejligheden til at takke Steen for sin store indsats i foreningen og lovede at videreføre den gode indstilling til foreningens arbejde. Som tak fik Steen overrakt en flaske fra foreningen på bestyrelsens vegne.

 

Ad. P. 7 : Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Revisor : Flemming Steen

Revisorsuppleant : Anders Nipper

 

Begge blev genvalgt.

 

Ad. P. 8 : Eventuelt – herunder forslag til arrangementer i for- og eftersommer

 

Der blev foreslået forskellige ture : 

 

Tur til Roskilde – Museet Ragnarok, rundvisning i byen m.v.

Københavns Rådhus med Have

Rundvisning af DAC i Det nye Carlsberg-område

Sid-Ned eller In-House-arrangementer med forskellige indslag – Inga Rosenberg har fået et par muligheder, bl.a. fra Jeannet Ulrikkeholm som tilbyder en lang række arrangementer, bl.a. et musikalsk foredrag om Benny Andersen.

 

Formanden takkede for det pæne fremmøde og for det gode samarbejde i bestyrelsen, som han med ro i sindet videregiver til Gerhard Breiner.

 

Ligeledes takkede han Anders Nipper for godt dirigentarbejde, og denne takkede for god ro og orden.

 

Generalforsamlingen blev hermed afsluttet kl. 16.40

 

Før generalforsamlingen nød vi kaffe, te med hjemmebagt kage, og derefter kom vi til et vigtigt indslag, nemlig Gerhards kyndige vinsmagning. Denne gang havde Gerhard medbragt nogle ret forskellige vine, f.eks. Chardonnay Nittnaus fra Østrig, som alle var begejstret for. Dernæst en Shiraz fra Australien, dernæst en fransk og til sidst to spanske vine. Gerhard ville selv meget gerne smage Chardonnay fra Østrig, og den er meget velegnet til velkomst, ost eller som aperitif. Denne gang havde han købt alle vinene i Meny – en del af dem på tilbud, og sørget for, at man kunne nå at købe dem inden ugens udgang.

 

Det er altid en stor fornøjelse at høre Gerhard fortælle om vinene, som han altid har sat sig godt ind i, og man fristes til at sige, at det altid er højdepunktet på vore generalforsamlinger. Som tak fik han overrakt en flaske Calvados. Tusind tak til Gerhard !

 

Referent : Dorthe Gadegaard

 

14. Maj 2018