Periode   Afdeling   Elevkategori   Undervisningsfag   Admin. m.m.  
1980-1998   Nyropsgade   EFG, HHX (IBB)   Dansk, engelsk  
1998-2002   TKH   HHX/IBB   Engelsk  
2002 -->   JTP   HHX/IBB   Engelsk  

 
 
    Tilbage